03-01-07

Update blog

To post swf :lalala:
[ swf src=http://www.icq.com/img/friendship/static/card_16961_rs.swf width=500 height=300 id=test version=7 bgcolor=#336699]
remove space between [ and swf


YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=hvfD7sMSDz0
[cvideotube=hvfD7sMSDz0]

[ cvideotube=hvfD7sMSDz0]

remove space between [ and cvideotube


Google Video
http://video.google.com/videoplay?docid=-5503582578132361295&q=pipe+dream
[cvideogoogle=-5503582578132361295]

[ cvideogoogle=-5503582578132361295]

remove space between [ and cvideogoogle

  • Anime

Địa chỉ Trackback cho bài viết này

Đường dẫn Trackback (bấm chuột phải và copy vị trí liên kết)

1 bình luận

# [Thành viên]   on 05-01-07 at 10:57

Tbanks bro ^_^


Form is loading...

October 2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 << <   > >>

Search

  XML Feeds

multiblog