03-01-07

Update blog

To post swf :lalala:
[ swf src=http://www.icq.com/img/friendship/static/card_16961_rs.swf width=500 height=300 id=test version=7 bgcolor=#336699]
remove space between [ and swfYouTube
http://www.youtube.com/watch?v=hvfD7sMSDz0
[cvideotube=hvfD7sMSDz0]

[ cvideotube=hvfD7sMSDz0]


remove space between [ and cvideotube


Google Video
http://video.google.com/videoplay?docid=-5503582578132361295&q=pipe+dream
[cvideogoogle=-5503582578132361295]

[ cvideogoogle=-5503582578132361295]


remove space between [ and cvideogoogle

Địa chỉ Trackback cho bài viết này

Đường dẫn Trackback (bấm chuột phải và copy vị trí liên kết)

1 bình luận

# [Thành viên]   on 05-01-07 at 16:57

Tbanks bro ^_^


Form is loading...

November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 << <   > >>

Search

  XML Feeds

multiblog