moi_hong_dao
07-01-07

Scanning

Gần đây kỹ thuật scanning của mình cũng lên tay nhiều rồi. Biết đánh dấu số trang (bằng số lẻ) nên cũng dễ kiểm soát hơn trước đây, khi xưa đánh dấu có trang thì chẵn, có trang thì lẽ, cuối cùng không biết trang nào đã scan chưa, trang nào chưa scan. Biết dùng batch scanning, hehe ... cũng phải cảm ơn cái máy mình mua, bỏ trang vào feeder là nó tự động scan, không phải đè rồi ấn từng tấm như máy người ta. 300px làm file hơn lớn, nên mình bỏ còn 200px, chất lượng không thay đổi bao nhiêu nhưng làm người ta download với upload dễ hơn :). Tiến bộ, tiến bộ. Ngoài ra hài lòng nhất là biết scan cùng một hướng, khi xong rồi thì chỉ rotate all cho nó nằm ngang, người clean khỏi cần rotate, tiết kiệm được 1 bước đi. :)

(Viết bài này tại vì tự thấy mình giỏi mà hổng ai biết nên phải tự khoe ra thôi :oops: )

Địa chỉ Trackback cho bài viết này

Đường dẫn Trackback (bấm chuột phải và copy vị trí liên kết)

Chưa có bình luận


Form is loading...

November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 << <   > >>

Search

  XML Feeds

free open source blog